Skip to content

Terms and Conditions

Generelle oplysninger

Aboutcuts

Godthåbsgade 9A, 2.

8000 Århus

CVR nr.: 40810773

Email: aboutcuts@gmail.com / instagram @aboutcuts

 

Priser

Hos aboutcuts tages der forbehold for eventuelle fejl i de angivne priser. Endvidere forbeholdes retten til at ændre i priserne uden forudgående samtykke. Der tages forbehold for udsolgte varer.

 

Betaling

Aboutcuts modtager betaling med Dankort, VISA, PayPal, MobilePay. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes. Alle beløb er angivet i danske kroner (DKK) og er incl. moms. 

 

Levering

Aboutcuts tilstræber at afsende ordre indenfor samme eller den efterfølgende hverdag som ordren er lavet. Der sendes til hele Danmark, og fragtprisen er fra 49 kr. Varer vil blive leveret til din nærmeste pakkeshop.

Vi leverer til udlandet. Dine varer sendes med Postnord, Bring eller DAO.

OBS: Hvis der ikke er plads på udleveringsstedet bliver pakken flyttet til nærmeste udleveringssted, og du får besked. Opstår der problemer, kontakt da på mail: aboutcuts@gmail.com. 
Der leveres varer alle ugens hverdage. Leveringstiden kan varierer, men det tilstræbes at sende din ordre indenfor 14 dage. For visse varer gælder særlige leveringsvilkår. Betingelserne vil fremgå specifikt forud for køb af disse varer.

Aboutcuts anbefaler stærkt, at du selv afhenter papercuts i store mål, da disse kan være svære at fragte uden skader. 

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld returret på varer købt i webshoppen.

Perioden regnes fra den dag, hvor du modtager ordren.

Returneringsomkostninger skal du selv afholde.

Fortrydelse skal anmeldes til aboutcuts senest 14 efter købet og fra fortrydelsen skal du senest 14 dage efter returnere forsendelsen. Meddelelsen skal gives pr. mail på aboutcuts@gmail.com. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Så snart du har fået svar fra os, kan du returnere ved at følge returneringsprocedure: 

 

Returnering

Du skal sende din ordre retur uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket i originalindpakning, at papiret er i den stand du modtog varen i, ingen hjørner er bukket og at der ingen pletter er på værket.

Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering, og til aboutcuts har modtaget den retur.

 

Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb, får du naturligvis det beløb du har indbetalt retur.

I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Ved anvendelse af fortrydelsesretten, refunderes alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger. Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at gøre brug af fortrydelsesretten. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.

Vi kan tilbageholde beløbsrefunderingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

 

English below

General Information

Aboutcuts

Godthåbsgade 9A, 2.

8000 Århus

VAT No.: 40810773

Email: aboutcuts@gmail.com / Instagram @aboutcuts

Prices

Aboutcuts reserves the right to correct any errors in the listed prices. Furthermore, the right to change prices without prior consent is reserved. Out-of-stock items are also subject to change.

Payment

Aboutcuts accepts payment with Dankort, VISA, PayPal, and MobilePay. The payment will only be deducted from your account when the item is shipped. All amounts are in Danish Kroner (DKK) and include VAT.

Delivery

Aboutcuts aims to dispatch orders on the same or the following business day after the order is placed. We ship to all of Denmark, and the shipping cost starts from 49 DKK. Items will be delivered to your nearest parcel shop.

We also offer international delivery. Your items will be shipped using Postnord, Bring, or DAO in Denmark and UPS internationally.

Note: If there is no space at the collection point, the package will be moved to the nearest collection point, and you will be notified. If any issues arise, please contact us via email: aboutcuts@gmail.com. Goods are delivered every weekday. The delivery time may vary, but we strive to send your order within 14 days. Special delivery conditions apply to certain items, and these conditions will be specified before purchasing these items.

Aboutcuts strongly recommends that you pick up large-sized papercuts yourself, as they may be difficult to transport without damage.

Right of Withdrawal

There is a 14-day full right of return for items purchased in the webshop.

The period is counted from the day you receive the order.

You are responsible for the return costs.

The withdrawal must be notified to aboutcuts within 14 days of purchase, and the return must be made within 14 days after notifying aboutcuts. The notification must be sent by email to aboutcuts@gmail.com. In the notification, you must clearly indicate that you want to use your right of withdrawal. Once you have received a response from us, you can return the item by following the return procedure.

Return

You must return your order without undue delay and no later than 14 days after exercising your right of withdrawal. You must cover the direct costs associated with the return. When returning, you are responsible for ensuring that the item is packaged in its original packaging, the paper is in the condition you received it in, with no bent corners, and there are no stains on the artwork.

You bear the risk of the item from the time of delivery until aboutcuts has received it back.

Refund

If you regret your purchase, you will, of course, receive the amount you have paid back.

In the event of a depreciation for which you are liable, this will be deducted from the purchase amount.

When exercising the right of withdrawal, all payments received from you, including delivery costs, will be refunded. Without undue delay and no later than 14 days from the date we receive notice of your decision to exercise the right of withdrawal. The refund will be made using the same payment method you used for the original transaction, unless you have expressly agreed otherwise.

We may withhold the refund until we have received the item back unless you have provided documentation that you have returned it before then.